TỔNG HỢP NHỮNG CÂU KINH THÁNH SONG NGỮ GIÁO DỤC BẠN TRẺ (Phần 2)

10. [Genesis 26, 15 – 33] Đoạn Kinh Thánh nói về việc ông Isaac cùng đầy tớ đào giếng này hết giếng khác (vì bị tranh chấp bởi dân Philistine) sau khi rời khỏi đất Gơra
“Chúng ta gặp thấy hai thực tại tiêu biểu của đời các tổ phụ: các người du mục là dân sống dưới lều bạt, họ rong ruổi đi tìm các mạch nước và đào giếng. Họ sống ở lều. Điều này có nghĩa là họ luôn luôn di chuyển và không có chỗ thường trú. Sách Thánh chúc mừng nhưng ai biết xây đắp được cái gì đó bền vững. Người ta ca ngợi những kẻ lập tổ ấm, trồng được một vườn nho hay là xây được ngôi nhà. Tất cả những cái đó là một phần trong sứ mạng sáng tạo của con người. Nhưng Sách Thánh cũng nhắc lại đời sống du mục của tổ tiên Israel như là lý tưởng không được để mất đi. Người tín hữu không bám víu vào bất cứ cái gì trên đời này: gia đình, quê quán hoặc nếp sống. Người ấy dựng lều ở bất cứ đâu mình có thể theo đuổi kinh nghiệm sống của mình, nhưng không ở mãi bất cứ chỗ nào. Nếu họ sống như một kiều dân ở đời thì họ sẽ dễ gặp Thiên Chúa là Đấng ghé qua giữa chúng ta như một kiều dân. Các tổ phụ đào giếng, họ không tìm được các nguồn nước trong sa mạc, nên phải vất vả đào những cái giếng để làm cho sa mạc phì nhiêu và cho đàn vật có nước uống. Đôi khi nước cạn; cũng có những lần quân Philistine lấp giếng đi. Tất cả những chuyện đó là một hình ảnh về nỗ lực của con người đi tìm khôn ngoan: thường khi chúng ta vẫn cứ khát, và chẳng thiếu những kẻ quậy đục nguồn suối khôn ngoan. Chính vì vậy mà người ta phải lam lũ chạy từ giếng này tới giếng khác cho đến khi có được nước trong lành vọt ra từ tảng đá, tức là Chúa Kito.” (Trích phần chú giải Lời Chúa cho mọi người)

 

11. [Mark 1, 22-28]

“Chúa Jesus trừ các thần ô uế tức là ma quỷ với cùng một uy quyền như khi Người giảng dạy. Bằng hành động này, Chúa Jesus cho thấy Người đến giải thoát ta khỏi ảnh hưởng của ma quỷ đang tìm cách phá hủy hình ảnh Thiên Chúa nơi con người.

Vào thời Chúa Jesus, có nhiều người bị quỷ ám. Vào thời Giáo Hội, tức thời đại chúng ta, cũng có nhiều người bị quỷ ám. Nhưng nói đến ma quỷ là một chuyện – trong các trường hợp này chúng ẩn mình dưới một sự rối loạn tâm thần nơi con người – còn nói đến quỷ là một chuyện khác. St John gọi thần ô uế bí ẩn này là Thủ lãnh thế gian. Ai còn tin một cách nghiêm túc vào quỷ trong thế giới ngày nay? Người ta không còn biết đến nó nữa có nghĩa là nó đã thắng rồi! Hẳn là mỗi người chúng ta cũng đủ sức để tự mình làm điều xấu, nhưng có lẽ ta sẽ ít sa ngã hơn nếu biết một ai đó thông minh hơn, dài tay hơn đang giật dây sau lưng ta trong những chuyện mà ta tưởng mình có thể làm chủ được.

Quỷ luôn hiện diện trong suốt dòng lịch sử và ở mọi cấp độ hoạt động trong thế giới ngày nay để làm cho công trình sáng tạo của ta nên hư hỏng và mọi tiến bộ trở thành một ách nô lệ mới.

Quỷ hoạt động trong mọi hoạt động xã hội – ngay cả trong xã hội tư bản. Người ta nghĩ đến mafia. Việc khai thác giới tính, thờ thần tiền của. Các phương tiện con người sử dụng để trừ “các thần quỷ” hầu như không đem lại hiệu quả, trừ khi Thiên Chúa ra tay can thiệp. Ở đây Chúa Jesus cho thấy, và Người cũng sẽ nói cho ta biết rằng triều đại Thiên Chúa không chỉ là “lời nói gió bay” nhưng là sức mạnh để tiêu diệt ma quỷ.

Quỷ nhận ra lập tức những người đe dọa vương quốc của nó và cố gắng tiêu diệt họ hoặc làm họ ra mù quáng. Vì thế, Chúa Jesus luôn đối mặt với nó.” (Lời Chúa cho mọi người, Trang 1662)

 

12. “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father’s glory with the holy angels.” (Mark 8, 34 – 38)

 

13. “Whenever you are arrested and brought to trial, do not worry beforehand about what to say. Just say whatever is given you at the time, for it is not you speaking, but the Holy Spirit. Brother will betray brother to death, and a father his child. Children will rebel against their parents and have them put to death. Everyone will hate you because of me, but the one who stands firm to the end will be saved.” (Mark 13, 11- 13)

 

14. “When you see ‘the abomination that causes desolation’ standing where it does not belong—let the reader understand—then let those who are in Judea flee to the mountains. Let no one on the housetop go down or enter the house to take anything out. Let no one in the field go back to get their cloak. How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers! Pray that this will not take place in winter, because those will be days of distress unequaled from the beginning, when God created the world, until now—and never to be equaled again. “If the Lord had not cut short those days, no one would survive. But for the sake of the elect, whom he has chosen, he has shortened them. At that time if anyone says to you, ‘Look, here is the Messiah!’ or, ‘Look, there he is!’ do not believe it. For false messiahs and false prophets will appear and perform signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. So be on your guard; I have told you everything ahead of time.” (Mark 13, 14 – 23)

 

15. “But in those days, following that distress, the sun will be darkened, and the moon will not give its light; the stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. At that time people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. And he will send his angels and gather his elect from the four winds, from the ends of the earth to the ends of the heavens.” (Mark 13, 24 – 27)

 

16. “When you are brought before synagogues, rulers and authorities, do not worry about how you will defend yourselves or what you will say, for the Holy Spirit will teach you at that time what you should say.” (Luke 12, 11 – 12)

 

17. “Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions.” (Luke 12, 15)

 


18. “Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat; or about your body, what you will wear. For life is more than food, and the body more than clothes. Consider the ravens: They do not sow or reap, they have no storeroom or barn; yet God feeds them. And how much more valuable you are than birds!” (Luke 12, 22 – 24)

Nguồn: Instagram (connection_in_god)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status