LƯU XÁ SINH VIÊN DON BOSCO TĨNH TÂM THÁNG 7/2020

“…, Anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện,..” (Cl 3, 12-17)
✨Thân lạy Chúa, giới luật yêu thương mà Ngài truyền dạy thật rộng lớn và vĩ đại biết bao. Xin Chúa đổ tràn trên chúng con tình thương của Chúa, để chúng con được giải thoát khỏi tình yêu hạn hẹp, tính toán mà quảng đại yêu thương tất cả mọi người, ngay cả kẻ chống đối và có ác cảm với chúng con.
Xin cho chúng con luôn biết cậy trông, nép mình dưới ánh tôn nhan Ngài, để tình yêu Ngài luôn an bài, bảo bọc và che chở đoàn chúng con trên những bước đường đời tương lai. Amen..
✨Ngày hôm nay, anh chị em sinh viên chúng ta đã cùng nhau tham dự buổi tĩnh tâm, cùng nhau tham dự giờ chầu Thánh thể, cùng nhau cầu nguyện và được xưng tội.
Ước chi anh chị em chúng ta mang tâm tình này vào ngày Đại lễ Gia Đình tới đây, để chúng ta có một ngày tụ họp thật ý nghĩa. Ngoài ra, chúng ta đã được lãnh nhận lộc Thánh, đó là Lời Chúa, là ý hướng dẫn một cách sống cho chúng ta trong cả một năm.
Vậy, ước chi anh chị em chúng ta hãy cố gắng sống, cầu nguyện để lời Chúa qua những Lộc Thánh chúng ta nhận được, sẽ là kim chỉ nam hướng dẫn đời sống đức tin của chúng ta tốt dần lên và thánh thiện hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status