DANH SÁCH ANH EM SINH VIÊN GIAI ĐOẠN 1993 – 2000

Danh sách nhà Bác Thư (1994 – 2000)

Stt Họ và tên Công việc hiện tại
1 Anh Nhật (Long Khánh) Ơn gọi gia đình
2 Anh Khánh (Thanh Sơn) Ơn gọi linh mục – SDB
3 Anh Dũng (Dốc Mơ) Ơn gọi linh mục
4 Anh Đức Hoan (Phát Hải) Ơn gọi linh mục – SDB
5 Anh Tiến trắng (Đức Huy) Ơn gọi sư huynh – SDB
6 Anh Tiến đen (Thanh Sơn) Ơn gọi sư huynh – SDB
7 Anh Ân (Phát Hải) Ơn gọi gia đình
8 Anh Kha (Võ Dõng) Ơn gọi gia đình
9 Anh Đức (Bạch Lâm) Ơn gọi linh mục
10 Anh Thanh (Dốc Mơ) Ơn gọi gia đình
11 Anh Vương (Phan Thiết) Ơn gọi gia đình
12 Anh Hưng (Phát Hải – anh của anh Hoan) Ơn gọi gia đình
13 Anh Trình (Phúc Nhạc) Ơn gọi gia đình
14 Anh Duy (Bình Lộc) Ơn gọi gia đình
15 Anh Kỳ (Dốc Mơ) Ơn gọi linh mục – SDB
16 Anh Tiến mập (Dốc Mơ) Ơn gọi gia đình
17 Anh Sơn (Dốc Mơ) Ơn gọi gia đình
18 Anh Tâm
19 Anh Hòa (Bình Lộc) Ơn gọi linh mục – SDB
20 Anh Hoàng Trung Ơn gọi gia đình
21 Anh Lương Ơn gọi – SDB
22 Anh Thế Anh Độc thân
23 Anh An (Gia Yên) Ơn gọi – Thừa sai Máu Châu Báu Chúa Kito

Danh sách nhà Trung Lang (1995 – 2000)

Anh em sinh viên giai đoạn 1995 - 2000
Anh em sinh viên giai đoạn 1995 – 2000

 

Stt Họ và tên Công việc hiện tại
1 Anh Kha (Võ Dõng) Ơn gọi gia đình
2 Anh Kết (Kim Thượng) Ơn gọi gia đình
3 Anh Phong (Võ Dõng) Ơn gọi gia đình
4 Anh Tuân (Ninh Phát) Ơn gọi gia đình
5 Anh Thanh (Võ Dõng – em của anh Phong) Ơn gọi gia đình
6 Anh Duy (Long Khánh) Ơn gọi gia đình
7 Anh Trình (Phúc Nhạc) Ơn gọi gia đình
8 Anh Vinh (Kim Thượng) Ơn gọi gia đình
9 Anh Khánh (Thanh Sơn) Ơn gọi linh mục – SDB
10 Anh Định (Thanh Sơn) Ơn gọi gia đình
11 Anh Tuấn (Phúc Nhạc) Ơn gọi linh mục – SDB
12 Anh Thắng (Phúc Nhạc) Ơn gọi – Dòng Ngôi Lời
13 Anh Long (Long Khánh) Ơn gọi gia đình
14 Anh Giang (Vũng Tàu) Ơn gọi gia đình
15 Anh Phát (Ninh Phát) Ơn gọi – Dòng SDB
16 Anh Thuần (Thanh Sơn) Ơn gọi gia đình
17 Anh Huy (Võ Dõng) Ơn gọi gia đình
18 Anh Công (Tiền Giang) Ơn gọi linh mục – G.P Phú Cường
19 Anh Kỳ (Dốc Mơ) Ơn gọi linh mục – SDB

Danh sách nhà 312 Bis CMT8

Xem thêm: Giai đoạn sơ khai

Stt Họ và tên  Công việc hiện tại
1 Anh Dũng (nhà Bác Thư chuyển qua) Ơn gọi linh mục
2 Anh Vinh (Đức Long) Ơn gọi linh mục – SDB
3 Anh Tuấn (Cây Gáo) Ơn gọi linh mục – Dòng Thừa Sai
4 Anh Kết (Kim Thượng) Ơn gọi gia đình
5 Anh Tuân (Ninh Phát) Ơn gọi gia đình
6 Anh Kha (Võ Dõng nhà Bác Thư chuyển qua) Ơn gọi gia đình
7 Anh Phong (Dốc Mơ) Ơn gọi gia đình
8 Anh Duy (Đức Huy) Ơn gọi gia đình
9 Anh Định (Thanh Sơn) Ơn gọi gia đình
10 Anh Tâm (Võ Dõng) Ơn gọi gia đình
11 Anh Dương (Võ Dõng) Ơn gọi gia đình

Danh sách nhà Hoàng Việt

Anh em sinh viên tham gia các hoạt động của Lưu xá
Anh em sinh viên tham gia các hoạt động của Lưu xá
Stt Họ và tên Công việc hiện tại
1 Anh Đức (Bạch Lâm) Ơn gọi gia đình
2 Anh Thanh Anh (Thanh Sơn) Ơn gọi gia đình
3 Anh Sơn (Dốc Mơ) Ơn gọi gia đình
4 Anh Trường (Thanh Sơn) Ơn gọi gia đình
5 Anh Phong (Bà Rịa) Ơn gọi gia đình
6 Anh Ấn (Bà Rịa) Ơn gọi gia đình
7 Anh Nhất (Bà Rịa) Ơn gọi gia đình

Danh sách nhà Chiến Thắng

Stt Họ và tên Công việc hiện tại
1 Anh Hiệu (Dốc Mơ) Ơn gọi gia đình
2 Anh Vượng (Hưng Bình) Ơn gọi gia đình
3 Anh Minh (Dốc Mơ) Ơn gọi gia đình
4 Anh Minh (Bảo Lộc) Ơn gọi gia đình
5 Anh Tân (Dốc Mơ) Ơn gọi gia đình
6 Anh Giang (Xã lộ 25) Ơn gọi gia đình
7 Anh Hòa (Bạch Lâm) Ơn gọi gia đình

*Danh sách này có thể còn thiếu do không tìm được thông tin hiện tại của anh em

Xem thêm: Danh sách 78 cựu sinh viên đi theo ơn gọi tận hiến giai đoạn 1993 – 2006

Kỉ yếu Nhà trọ Sinh viên Don Bosco (giai đoạn 1993 – 1996)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status