DANH SÁCH 78 CỰU SINH VIÊN ĐI THEO ƠN GỌI TẬN HIẾN GIAI ĐOẠN 1993 – 2006

Tôi biết Tôma Vũ Kim Long từ khi Cha còn là Thầy tại cộng thể Salediêng Đức Huy, Cha là người dạy tôi những chữ Anh ngữ đầu tiên. Chúng tôi cùng Cha đá bóng, đi picnic và cả một chặng đường dài bằng xe đạp đi về Long Khánh, quê hương của Cha – Cha Tôma – người đã để lại trong tôi rất nhiều dấu ấn.

Rồi ngày tôi chập chững bước vào đời sống sinh viên, Cha viết giấy gửi tôi lên nhà trọ. Đời sống sinh viên của tôi và anh em được hun đúc, trưởng thành từ những lá thư, bài giáo huấn và cuộc trò chuyện với Cha.

Cha nhẹ nhàng, luôn cười, đặc biệt Cha luôn hiện diện khi anh em nằm viện hay ngày Lễ Tốt nghiệp dù Cha đang rất bận. Rồi Cha ngồi khóc rất đơn sơ khi anh em tôi nói lời cảm ơn trong Lễ gia đình.

Khi tôi khập khiễng đời sống ơn gọi, Cha đưa tôi hai cây viết thật đẹp và Cha nói tôi chỉ được chọn một trong hai và dặn dò: “con đừng tạo cơ hội cho chính mình”. Cha đã dạy cho tôi biết “tôi phải làm gì?”

Dưới đây là danh sách các cựu sinh viên Lưu xá Don Bosco đi theo ơn gọi tận hiến.

Sinh viên nhà: Trung Lang

L.m Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh (Dòng Don Bosco)

L.m Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
L.m Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh

L.m Giuse Vũ Đức Thịnh (Giáo Phận Bà Rịa)

L.m Giuse Vũ Đức Thịnh
L.m Giuse Vũ Đức Thịnh

L.m Phêrô Nguyễn Chí Công (Giáo Phận Phú Cường)

L.m Phêrô Nguyễn Chí Công
L.m Phêrô Nguyễn Chí Công

L.m Phanxico X. Đoàn Quốc Kỳ (Dòng Don Bosco)

L.m Phanxico X. Đoàn Quốc Kỳ
L.m Phanxico X. Đoàn Quốc Kỳ

Thầy Giuse Phạm Ngọc Toản (Dòng Don Bosco)

Thầy Giuse Phạm Ngọc Toản
Thầy Giuse Phạm Ngọc Toản

Thầy Antôn Nguyễn Thiên Phong ( Sư Huynh Dòng Don Bosco)

Thầy Antôn Nguyễn Thiên Phong
Thầy Antôn Nguyễn Thiên Phong

Thầy Phêrô Nguyễn Thanh Hoàn ( Sư Huynh Dòng Don Bosco)

Thầy Phêrô Nguyễn Thanh Hoàn
Thầy Phêrô Nguyễn Thanh Hoàn

Thầy Giuse Hoàng Quang Trung (Giáo Phận Phú Cường)

Thầy Giuse Trần Nhân Ái (Giáo Phận Phú Cường)

Thầy Giuse Trần Nhân Ái
Thầy Giuse Trần Nhân Ái

Thầy Giuse Trần Văn Nghĩa (Dòng Don Bosco)

Thầy Giuse Trần Văn Nghĩa
Thầy Giuse Trần Văn Nghĩa

Sinh viên nhà: Ngoại trú

L.m Gioan Đỗ Cao Tiến (Dòng Don Bosco)

L.m Gioan Đỗ Cao Tiến
L.m Gioan Đỗ Cao Tiến

L.m Phêrô Lâm Duy Sơn (Dòng Tôi Tớ Bầu Cử)

L.m Phêrô Lâm Duy Sơn
L.m Phêrô Lâm Duy Sơn

Sinh viên nhà: Phan Văn Trị

L.m Philipphe Đỗ Đức Hoan (Dòng Don Bosco)

L.m Philipphe Đỗ Đức Hoan
L.m Philipphe Đỗ Đức Hoan

L.m Vicentê Nguyễn Kim Hoan (Dòng Don Bosco)

L.m Vicentê Nguyễn Kim Hoan
L.m Vicentê Nguyễn Kim Hoan

L.m Giuse Nguyễn Đức Cẩn (Dòng Don Bosco)

L.m Giuse Nguyễn Đức Cẩn
L.m Giuse Nguyễn Đức Cẩn

L.m Giuse Nguyễn Văn Đăng (Dòng Don Bosco)

L.m Giuse Nguyễn Văn Đăng
L.m Giuse Nguyễn Văn Đăng

L.m Giuse Hoàng Ngọc Khoát (Giáo Phận Bùi Chu)

L.m Giuse Hoàng Ngọc Khoát
L.m Giuse Hoàng Ngọc Khoát

L.m Gioan B. Trần Ngọc Phát (Dòng Don Bosco)

L.m Gioan B. Trần Ngọc Phát
L.m Gioan B. Trần Ngọc Phát

L.m Vicentê Nguyễn Ngọc Thiện (Dòng Don Bosco)

L.m Vicentê Nguyễn Ngọc Thiện
L.m Vicentê Nguyễn Ngọc Thiện

L.m Martino Mai Quyết Thắng (Dòng Don Bosco)

L.m Martino Mai Quyết Thắng
L.m Martino Mai Quyết Thắng

L.m Giuse Nguyễn Trường Thạch (Dòng Don Bosco)

L.m Giuse Nguyễn Trường Thạch
L.m Giuse Nguyễn Trường Thạch

Thầy Martino Nguyễn Tấn Tài (Sư huynh Dòng Don Bosco)

Thầy Martino Nguyễn Tấn Tài
Thầy Martino Nguyễn Tấn Tài

Thầy Martino Bùi Văn Luận (Sư huynh Dòng Don Bosco)

Thầy Martino Bùi Văn Luận
Thầy Martino Bùi Văn Luận

Thầy Phêrô Phạm Thanh Tân (Đại chủng viện Huế)

Thầy Phêrô Phạm Thanh Tân
Thầy Phêrô Phạm Thanh Tân

Sinh viên nhà: Bến Cát

L.m Giuse Nguyễn Quốc Đại (Dòng Don Bosco)

L.m Giuse Nguyễn Quốc Đại
L.m Giuse Nguyễn Quốc Đại

Thầy Giuse Nguyễn Vũ Thanh Xuân (Dòng Don Bosco)

Thầy Giuse Nguyễn Vũ Thanh Xuân
Thầy Giuse Nguyễn Vũ Thanh Xuân

Thầy Giuse Trịnh Quốc Khanh (Dòng Don Bosco)

Thầy Giuse Trịnh Quốc Khanh
Thầy Giuse Trịnh Quốc Khanh

Thầy Phaolô Nguyễn Trung Kỳ (Dòng Don Bosco)

Thầy Phaolô Nguyễn Trung Kỳ
Thầy Phaolô Nguyễn Trung Kỳ

Thầy Phêrô Nguyễn Duy Đạt (Dòng Đaminh)

Thầy Phêrô Nguyễn Duy Đạt
Thầy Phêrô Nguyễn Duy Đạt

Thầy Martino Nguyễn Minh Tuấn (Đại chủng viện Bà Rịa)

Thầy Martino Nguyễn Minh Tuấn
Thầy Martino Nguyễn Minh Tuấn

Thầy Martino Phạm Thế Hiển (Dòng Don Bosco)

Thầy Martino Phạm Thế Hiển
Thầy Martino Phạm Thế Hiển

Xem thêm: Mục đích Lưu xá sinh viên Don Bosco

Sinh viên nhà: Bác Thư

L.m Giuse Vũ Đình Dũng (Canada)

L.m Giuse Vũ Đình Dũng
L.m Giuse Vũ Đình Dũng

Thầy Martino Nguyễn Duy An (Dòng Thừa sai Máu Châu Báu Chúa Kitô)

Thầy Martino Nguyễn Duy An
Thầy Martino Nguyễn Duy An

Thầy Phêrô Trần Ngọc Tiến (Sư huynh Dòng Don Bosco)

Thầy Phêrô Trần Ngọc Tiến
Thầy Phêrô Trần Ngọc Tiến

Thầy Phêrô Nguyễn Ngọc Lương (Dòng Don Bosco)

Thầy Phêrô Nguyễn Ngọc Lương
Thầy Phêrô Nguyễn Ngọc Lương

Sinh viên nhà: Hòa Hưng

Thầy Giuse Nguyễn Minh Vương (Giáo Phận Xuân Lộc)

Thầy Giuse Nguyễn Minh Vương
Thầy Giuse Nguyễn Minh Vương

Thầy Giuse Nguyễn Xuân Cường (Dòng Hiến Sỹ Đức Mẹ)

Thầy Giuse Nguyễn Xuân Cường
Thầy Giuse Nguyễn Xuân Cường

Thầy Giuse Phạm Thái Học (Dòng Đaminh)

Thầy Giuse Phạm Thái Học
Thầy Giuse Phạm Thái Học

Thầy Antôn Phạm Hùng Dũng (Dòng Thừa Sai Đức Tin)

Thầy Antôn Phạm Hùng Dũng
Thầy Antôn Phạm Hùng Dũng

Thầy Giuse Phạm Hoàng Huynh (Dòng Thừa Sai Đức Tin)

Thầy Giuse Phạm Hoàng Huynh
Thầy Giuse Phạm Hoàng Huynh

Thầy Đaminh Nguyễn Hữu Thức (Giáo Phận Xuân Lộc)

Sinh viên nhà: Lê Văn Sỹ 1

L.m Micae Bùi Phúc Hòa (Dòng Don Bosco)

L.m Micae Bùi Phúc Hòa
L.m Micae Bùi Phúc Hòa

Thầy Giuse Vũ Đức Huân (Dòng Don Bosco)

Thầy Giuse Vũ Đức Huân
Thầy Giuse Vũ Đức Huân

Thầy Phêrô Mai Vũ Quốc Duy (Dòng Đaminh)

Thầy Phêrô Mai Vũ Quốc Duy
Thầy Phêrô Mai Vũ Quốc Duy

Thầy Giuse Phan Trung Hoàn (Dòng Don Bosco)

Thầy Giuse Phan Trung Hoàn
Thầy Giuse Phan Trung Hoàn

Thầy Giuse Nguyễn Quốc Duy (Dòng Phanxico)

Thầy Giuse Nguyễn Quốc Duy
Thầy Giuse Nguyễn Quốc Duy

Thầy Phêrô Trần Triều Hồng Vương (Dòng Don Bosco)

Thầy Phêrô Trần Triều Hồng Vương
Thầy Phêrô Trần Triều Hồng Vương

Thầy Giuse Trịnh Văn Vinh (Dòng Don Bosco)

Thầy Giuse Trịnh Văn Vinh
Thầy Giuse Trịnh Văn Vinh

Thầy Gioan B. Phạm Hồng Phước (Dòng Don Bosco)

Thầy Gioan B. Phạm Hồng Phước
Thầy Gioan B. Phạm Hồng Phước

Sinh viên nhà: Lê Văn Sỹ 2

L.m Giuse Đỗ Đức Dũng (Dòng Don Bosco)

L.m Giuse Đỗ Đức Dũng
L.m Giuse Đỗ Đức Dũng

L.m Phêrô Nguyễn Hoàng Trường (Giáo Phận Xuân Lộc)

L.m Phêrô Nguyễn Hoàng Trường
L.m Phêrô Nguyễn Hoàng Trường

L.m Giuse Hà Đình Tuấn (Dòng Đaminh)

L.m Giuse Hà Đình Tuấn
L.m Giuse Hà Đình Tuấn

Thầy Phêrô Nguyễn Anh Duy (Dòng Don Bosco)

Thầy Phêrô Nguyễn Anh Duy
Thầy Phêrô Nguyễn Anh Duy

Thầy Phêrô Nguyễn Minh Đức (Sư Huynh Dòng Don Bosco)

Thầy Phêrô Nguyễn Minh Đức
Thầy Phêrô Nguyễn Minh Đức

Thầy Giuse Nguyễn Nhật Khoa (Dòng Don Bosco)

Thầy Giuse Nguyễn Nhật Khoa
Thầy Giuse Nguyễn Nhật Khoa

Thầy Phêrô Vũ Đức Thắng (Dòng Ngôi Lời)

Thầy Phêrô Vũ Đức Thắng
Thầy Phêrô Vũ Đức Thắng

Sinh viên nhà: Trần Mai Ninh

L.m Giuse Đinh Văn Triển (Dòng Don Bosco)

L.m Giuse Đinh Văn Triển
L.m Giuse Đinh Văn Triển

L.m Giuse Vũ Anh Dũng (Giáo Phận Xuân Lộc)

L.m Giuse Vũ Anh Dũng
L.m Giuse Vũ Anh Dũng

L.m Giuse Nguyễn Cao Trí (Giáo Phận Xuân Lộc)

L.m Giuse Nguyễn Cao Trí
L.m Giuse Nguyễn Cao Trí

Thầy Emmanuel Trần Đăng Khoa (Dòng Chúa Kitô)

Thầy Emmanuel Trần Đăng Khoa
Thầy Emmanuel Trần Đăng Khoa

Thầy Giuse Hoàng Đình Thọ (Giáo Phận Xuân Lộc)

Thầy Giuse Hoàng Đình Thọ
Thầy Giuse Hoàng Đình Thọ

Thầy Giuse Nguyễn Kim Quang (Giáo Phận Xuân Lộc)

Thầy Giuse Nguyễn Kim Quang
Thầy Giuse Nguyễn Kim Quang

Thầy Vicente Nguyễn Ngọc Tuyên (Sư huynh Dòng Don Bosco)

Thầy Vicente Nguyễn Ngọc Tuyên
Thầy Vicente Nguyễn Ngọc Tuyên

Sinh viên nhà: Lê Ngân

Thầy Giuse Nguyễn Thanh Hoàn (Dòng Vĩnh Sơn)

Thầy Giuse Nguyễn Thanh Hoàn
Thầy Giuse Nguyễn Thanh Hoàn

Thầy Gioan B. Vũ Tuấn Anh ( Đại Chủng Viện…)

Thầy Gioan B. Vũ Tuấn Anh
Thầy Gioan B. Vũ Tuấn Anh

Thầy Vũ Tiến Thịnh ( Đại Chủng Viện…)

Thầy Vũ Tiến Thịnh
Thầy Vũ Tiến Thịnh

Sinh viên nhà: Đồng Đen

L.m Giuse Trịnh Kim Luân (Dòng Don Bosco)

L.m Giuse Trịnh Kim Luân
L.m Giuse Trịnh Kim Luân

L.m Giuse Lê Thái Văn (Giáo Phận Xuân Lộc)

L.m Giuse Lê Thái Văn
L.m Giuse Lê Thái Văn

L.m Phanxico.X Mai Anh Tuấn (Dòng Don Bosco)

L.m Phanxico.X Mai Anh Tuấn
L.m Phanxico.X Mai Anh Tuấn

L.m Gioan Nguyễn Xuân Hiệp (Giáo phận Cheyenne, Wyoming, USA)

L.m Gioan Nguyễn Xuân Hiệp
L.m Gioan Nguyễn Xuân Hiệp

Thầy Vũ Nhật Chí Sỹ (Giáo Phận Xuân Lộc)

Thầy Vũ Nhật Chí Sỹ
Thầy Vũ Nhật Chí Sỹ

Sinh viên nhà: Ngoại trú Giáo xứ Văn Côi

Thầy Phanxico X. Trần Văn Tiến (Sư huynh Dòng Don Bosco)

Thầy Phanxico X. Trần Văn Tiến
Thầy Phanxico X. Trần Văn Tiến

Sinh viên nhà: 312 Bis Trường Chinh

L.m Phaolô Nguyễn Quốc Tuấn (Dòng Thừa Sai Đức Tin)

L.m Phaolô Nguyễn Quốc Tuấn
L.m Phaolô Nguyễn Quốc Tuấn

Sinh viên nhà: Chấn Hưng

L.m Vicentê Nguyễn Văn Dương (Dòng Don Bosco)

Sinh viên nhà: Dương Quảng Hàm

Thầy Giuse Nguyễn Vũ Thanh Phương (Dòng Don Bosco)

Thầy Giuse Nguyễn Vũ Thanh Phương
Thầy Giuse Nguyễn Vũ Thanh Phương

Sinh viên nhà: Hà Kiều

Thầy Giuse Vũ Hải Vương (Dòng Đaminh)

Thầy Giuse Vũ Hải Vương
Thầy Giuse Vũ Hải Vương

Sinh viên nhà: Văn Côi

Thầy Giuse Tạ Trọng Trí ( Dòng Phanxico – Campuchia)

Thầy Giuse Tạ Trọng Trí
Thầy Giuse Tạ Trọng Trí

Xem thêm: Sứ mệnh giáo dục của Lưu xá sinh viên Don Bosco Sài Gòn

Kỉ yếu Nhà trọ Sinh viên Don Bosco (giai đoạn 1993 – 1996)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status